یوتاب گلچینی از بهترین ها

بزرگنمایی عکس عکس خفن ابر طوفانی شکل بر فراز آسمان کلورادو آمریکا
X

عکس خفن ابر طوفانی

عکس ابر طوفانی که برنده بخش مسابقه نشنال جئوگرافیک شده است.
عکاس : Marko Korošec
منبع: مجله نشنال جئوگرافیک