یوتاب گلچینی از بهترین ها

بزرگنمایی عکس عکس خفن گربه در هوا
X

عکس خفن پرش گربه

عکاسی با سرعت بالا از گربه در حال پریدن که باعث می شود گربه در حال سکون در هوا دیده شود!